เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบทุนฯ พร้อมแนะแนวอาชีพให้วิทยาลัยเทคนิคใน จ. ชลบุรีและระยอง

- Advertisment-

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงิน 150,000 บาทเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคสามแห่งในจังหวัดชลบุรีและระยอง ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคนิคระยอง

นอกจากนั้น ทีมทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ยังได้จัดแนะแนวอาชีพและให้ข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องภาพรวมธุรกิจของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน รวมถึงประสบการณ์การทำงานในโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จากพนักงานโรงกลั่นฯ ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยทั้งสามแห่งนั้น นำมาแบ่งปันอีกด้วย    

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

- Advertisment -
นางวรณัน สกุลศิริธรากุล (ที่ 5 จากขวา) ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินสนับสนุนประมาณ 50,000 บาทให้กับ นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ในโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
นางวรณัน สกุลศิริธรากุล (ที่ 6 จากขวา) ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ให้กับ นายเรืองยศ รัตนพงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อนำไปจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ
ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 8 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาทให้กับนายชรินทร์ ชูชื่น (ที่ 7 จากขวา) รองผู้อำนวยการชำนาญการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การสอนให้กับแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
Advertisment