- Advertisment-

ประชาสัมพันธ์

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนทีมจากประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ณ ไอล์ออฟแมน (Isle of Man – เกาะระหว่างอังกฤษและไอร์แลนด์) ในเดือนกรกฎาคม 2565 นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันด้านภาษาศาสตร์โลก

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 6 จากขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้แก่ รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (ที่ 5 จากซ้าย) คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล (ที่ 3 จากซ้าย)  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่2 พร้อมตัวแทน ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติให้เป็นหน่วยงานในประเทศไทยที่สามารถส่งทีมผู้แข่งขันไปเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 ในปีนี้มีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 20 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก มาเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Linguistic Olympiad) ครั้งที่ 4 เพื่อคัดเลือกตัวแทนที่ได้รับคะแนนสูงสุด จำนวน 4 คน ไปเป็นตัวแทนของประเทศเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565

- Advertisment -

ในฐานะเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก   เอสโซ่ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนในประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และ เอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม จึงได้ร่วมในโครงการนี้เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ให้ก้าวทันสู่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสู่ระดับนานาชาติ

 

Advertisment