เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบอุปกรณ์สำนักงานสภาพดีพร้อมใช้งานแก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)

- Advertisment-

ประชาสัมพันธ์

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบอุปกรณ์สำนักงานสภาพดีพร้อมใช้งานให้แก่ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดระบบอุปกรณ์การเรียนและของใช้สำนักงาน ในบ้านพักเด็กในศูนย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสุรฉัตร ศาสตราพรหม (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายอาคาร บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด และคุณ ยุทธนา เอื้ออัมพร  (ที่ 1 จากขวา)  ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ร่วมกันมอบอุปกรณ์สำนักงานดังกล่าว จำนวน 135 ชุดให้กับบาทหลวง โจเซฟ เอช ไมเออร์ (ที่ 3 จากขวา) และทีมงาน ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) คลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งการบริจาคครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางบริษัทฯได้จัดสรรอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วแต่สภาพดีให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ แทนการปล่อยทิ้งให้ไร้ค่า

ศูนย์เมอร์ซี่ ประกอบด้วยบ้านพักสำหรับเด็กเร่ร่อนที่สถานสงเคราะห์เด็กเมอร์ซี่  มีศูนย์สุขภาพและอนามัยชุมชน บ้านแม่และเด็กผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ศูนย์เด็กปฐมวัยล็อค 6 และสถานที่ประชุมของชุมชนซึ่งตั้งอยู่กลางชุมชนแออัดคลองเตย มีสวนหย่อมพรรณไม้ สนามหญ้า สนามเด็กเล่น และหลุมทราย สำหรับเด็กๆได้ใช้ชีวิตสนุกสนาน ซึ่งต่อมาได้รับการบริจาคช่วยเหลือปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เหมาะสมเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และ ตู้เอกสารที่รับบริจาคในครั้งนี้ จะช่วยในการทำงานด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลและสิ่งของให้ดียิ่งขึ้น

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.