เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชลบุรี – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนในเขตภาคตะวันออกได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บขยะ และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติ รวมถึงกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรู้สถานการณ์และปัญหาขยะทะเล

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ให้แก่ ดร.รวิวรรณ  วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

ปัญหาขยะเกลื่อนหาดบางแสน จังหวัดชลบุรียังคงเป็นปัญหาที่กำลังจัดการแก้ไขอยู่ ขยะส่วนใหญ่ ประกอบด้วยถุงพลาสติก ขวดน้ำ ยางวง รวมถึง ก้นบุหรี่ ซึ่งขยะที่มีปริมาณมาก และเก็บได้ยาก คือ ยางวง และก้นบุหรี่  ที่ผ่านมาทางสถาบันฯและทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการร่วมใจลดขยะทะเล รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี  กิจกรรมหนึ่งในโครงการนี้ คือ การเดินรณรงค์ ลดการใช้พลาสติก ใส่ใจสิ่งมีชีวิตในทะเล เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัย อันตรายของขยะที่จะมีผลต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต โดยในปีนี้เพื่อร่วมแก้ไขปัญหานี้ต่อไป สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีแนวความคิดในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ต้นแบบ โดยมีภารกิจในการเก็บยางวง และก้นบุหรี่ขึ้นมา

- Advertisment -

ในฐานะเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก บริษัทเอสโซ่ฯ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนในประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และ เอ็กซอนโมบิล โดยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม  จึงได้เข้ามาร่วมสนับสนุนในโครงการนี้

 

 

Advertisment

- Advertisment -.