เอสโซ่สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 30

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 พร้อมทั้งแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือก และประกาศผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศประจำปี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ (ซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบเงิน

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ขวา) กรรมการ  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับ นาย มณฑล ภาคสุวรรณ์ (ซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบเงิน เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษา    และการนำความรู้มาพัฒนาเป็นโครงงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน  และมีโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจได้ต่อไป

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษาระดับชาติได้ดำเนินการประกวดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีจำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับชาติ เข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 20 โครงงานและ โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 โครงงาน ผลงานชนะเลิศในปีนี้ ระดับ ปวส. ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ในโครงงานเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุ้น ส่วนระดับปวช.ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ในโครงงานเรื่องผลงานของนาโนซิงค์ ออกไซด์และเทฟลอน ที่มีผลต่อสมบัติผลิตภัณฑ์จาก   ใยกล้วยย้อมสีด้วยใบสัก

- Advertisment -
ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ชมผลงานและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ

บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องมาถึง 30 ปี และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ในปีนี้ จึงจะมีการคัดเลือกโครงงานที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างดี เพื่อนำไปพัฒนาต่อและส่งมอบให้กับชุมชนต่างๆตามความต้องการต่อไป

 

 

 

Advertisment

- Advertisment -.