เอสโซ่สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับเรืออากาศโท สมพร ปานดำ (ขวา) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- Advertisment-

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 พร้อมทั้งแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือก และประกาศผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศประจำปี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับเรืออากาศโท สมพร ปานดำ (ขวา) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับอาชีวศึกษาและการนำความรู้มาพัฒนาเป็นโครงงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษาระดับชาติได้ดำเนินการประกวดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีจำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับชาติ เข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ แบ่งเป็น:

- Advertisment -
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 20 โครงงาน โดยผลงานชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ในโครงงานเรื่องผลของประสิทธิภาพการย่อยหญ้าเนเปียร์โดยใช้เอนไซม์ในลำไส้ปลานิล (In Vitro Digestibility)ที่ส่งผลต่อคุณภาพอาหารในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 โครงงาน ผลงานชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ในโครงงานเรื่องการศึกษาปริมาณเมทอกซิลของเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียวที่มีผลต่อคุณภาพของแอลจิเนตแคปซูลในการผลิตไข่ปลาแซลมอนเทียม

บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องมาถึง 31 ปี และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ในปีนี้ จึงจะมีการคัดเลือกโครงงานที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างดี เพื่อนำไปพัฒนาต่อและส่งมอบให้กับชุมชนต่างๆตามความต้องการต่อไป

Advertisment