เอสโซ่ร่วมต่อยอดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา หนุนนำไปใช้ได้จริงในชุมชน

- Advertisment-

เอสโซ่ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฯ  และ Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดกิจกรรมขยายผลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาสู่ชุมชน  เพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

ปราจีนบุรี – ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่6 แถวยืนจากซ้าย) กรรมการ  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาฉนวนกันความร้อนหลังคาจากวัสดุธรรมชาติ” สำหรับชุมชนบ้านคลองหัวคู้  หมู่ที่ 10  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงงานที่ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29  โดยมี ดร.วิชัย ชื่นชาติ (แถวยืนที่ 5 จากขวา)  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี และ คุณเรไร สุดหา (แถวยืนที่ 3 จากขวา) ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านคลองหัวคู้ มาร่วมในกิจกรรมด้วย

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกันคัดเลือก 4 โครงงานจากทั้งหมด 40 โครงงานในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ที่น่าสนใจสำหรับนำไปขยายผลสู่ภาคปฏิบัติกับชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย

- Advertisment -
กิจกรรมสาธิตให้ความรู้กับชุมชนโดยนักศึกษาเจ้าของโครงงาน เพื่อให้ชุมชนนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงงานระดับ ปวส.ได้แก่ โครงงานการพัฒนาฉนวนกันความร้อนหลังคาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่และยางพารา ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี กับ โครงงานการศึกษาและ พัฒนาอัตราส่วนที่เหมาะสม ในการขึ้นรูปเส้นใยกล้วยเป็นภาชนะใส่อาหาร ให้มีคุณภาพในการกันน้ำของ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

  • โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกระดับ ปวช.ได้แก่ โครงงานการศึกษาอาหารของกิ้งกือที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณและการขับมูลของกิ้งกือของวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปทำปุ๋ยการเกษตร กับ โครงงานฟิล์มเคลือบแผลจากเพคตินและแกนปลาหมึกกล้วยของวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อใช้ในการป้องกันน้ำเข้าแผล

บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี และเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น และมีการคัดเลือกโครงงานที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างดี และส่งมอบให้กับชุมชนต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

 

 

Advertisment

- Advertisment -.