เอสโซ่มอบห้องคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ให้โรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ จ.สุโขทัย

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 5 จากซ้ายแถวหน้า) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และ นางมัทนา สุตธรรม (ที่ 4 จากซ้ายแถวหน้า) นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง และเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้และการวางระบบเพื่อการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ อีก 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ นายไพบูลย์ พวงเงิน (ที่ 6 จากซ้าย แถวหน้า) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานจิตอาสา มอบห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนคณิตศาสตร์ให้แก่ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

ห้องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง เอสโซ่ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา และ Learn Education ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา โดยคอมพิวเตอร์จากบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดการใช้งานแล้ว จะถูกส่งไปยังโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อให้นักศึกษาผู้พิการได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนซ่อมที่ศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสนับสนุนโดยเอสโซ่ เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นได้มีโอกาสเป็นผู้ให้อีกทอดหนึ่ง ด้วยการส่งต่อเครื่องที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่ยังขาดแคลน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่ทาง Learn Education สนับสนุนด้วยการลงโปรแกรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงฝึกอบรมครูผู้สอนให้ เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

เอสโซ่ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เชื่อว่าการส่งเสริมการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ เป็นพื้นฐานสำคัญของการเตรียมพร้อมเยาวชนในวันนี้สำหรับงานในอนาคตที่ต้องอาศัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งงานเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสให้กับทั้งตัวเด็กเองและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติได้

- Advertisment -

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นหนึ่งใน 11 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากทาง Learn Education และเอสโซ่ เพื่อร่วมโครงการดังกล่าว และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เอสโซ่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโครงการนี้แล้วรวม 170 เครื่อง

Advertisment

- Advertisment -.