- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสโซ่จัดกิจกรรมร่วมสมทบทุนให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยเชิญชวนสมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์ส ร่วมบริจาคคะแนนสะสมเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค นำไปจัดซื้อบัตรเติมน้ำมันให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการขนส่งผู้ป่วย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต้านภัย Covid-19 เพียงสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ใช้คะแนนสะสมเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค เพื่อนำไปจัดซื้อบัตรเติมน้ำมัน นำไปมอบให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการขนส่งผู้ป่วย โดยคะแนนสะสมจะเพิ่มเป็น 2 เท่า

- Advertisment -

ทั้งนี้ คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส มีค่า x2 เท่า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 – 15 มิ.ย. 64

  • ทุกๆ 250 คะแนนที่ใช้แลก ปกติมูลค่า 50 บาท  จะเพิ่มเป็น 500 คะแนน มูลค่า 100 บาท
  • ทุกๆ 100 คะแนนที่ใช้แลก ปกติมูลค่า 20 บาท  จะเพิ่มเป็น 200 คะแนน มูลค่า 40 บาท
  • ทุกๆ 50 คะแนนที่ใช้แลก  ปกติมูลค่า 10 บาท  จะเพิ่มเป็น 100 คะแนน มูลค่า 20 บาท

*********************************************

Advertisment

- Advertisment -.