เร่งผุดสถานีชาร์จไฟฟ้า รับรถ EV มาแน่

- Advertisment-

• ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามกระแสหนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาโลกร้อน

• ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA ระบุว่า จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วนประมาณ 35% ของรถยนต์ทั้งหมดในโลกภายในปี 2583 สำหรับประเทศไทย รัฐบาลตั้งเป้าว่า ภายในปี 2579 หรือ อีก 15 ปีข้างหน้า ไทยจะมีการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งบนท้องถนนถึง 1.2 ล้านคัน

- Advertisment -

• มาดูกัน ว่า ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจะตื่นตัวเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือรถยนต์ไฟฟ้าที่มาแน่ๆ อย่างไร ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและจูงใจให้คนไทยหันมาสนใจใช้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขับขี่ได้อย่างจะอุ่นใจตลอดเส้นทาง

#EV#evchargingstation#รถไฟฟ้า#ยานยนต์ไฟฟ้า#PTT#PTTStation#ปตท#กฟผ#กฟภ#กฟน#สถานีชาร์จไฟฟ้า#สถานีอัดประจุไฟฟ้า

Advertisment

- Advertisment -.