เผย Shipper แจ้งนำเข้าLNG เต็มโควต้าปี 64 ปริมาณ 4.8 แสนตัน ชงที่ประชุม กกพ.ตัดสินพรุ่งนี้

- Advertisment-

สำนักงาน กกพ.เผยมี Shipper ขอนำเข้า LNG เต็มโควต้าปี 2564 ปริมาณ 4.8 แสนตัน โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุม กกพ.ชี้ขาดพรุ่งนี้ ( 21 ก.ค.64 )​ แนวโน้มให้สิทธิ์รายที่ไม่ตั้งเงื่อนไขกับ กกพ.ก่อนเป็นอันดับแรก

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ใช้วิธีโทรศัพท์เพื่อสอบถามผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) ทุกรายถึงการตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิ์โควต้านำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ปริมาณ 4.8 แสนตันในปี 2564 นี้หรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่ามีความต้องการจะนำเข้า LNG ในโควต้าดังกล่าวในปริมาณที่แตกต่างกันและก็มีบางรายที่แจ้งไม่ขอใช้สิทธิ์นำเข้า LNG สำหรับปี 2564 นี้ แต่จะไปใช้สิทธิ์ของปี 2565 แทน

สำหรับ Shipper ที่ขอใช้สิทธิ์นำเข้า LNG และมีการทำเป็นหนังสือตอบกลับมายังสำนักงาน กกพ. แล้วนั้น รวมปริมาณเต็มโควต้า 4.8 แสนตัน ทั้งนี้การตัดสินใจว่าจะให้โควต้ากับรายใดและปริมาณเท่าไหร่บ้างนั้น ทางสำนักงาน กกพ.จะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กกพ.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 21 ก.ค. 2564 นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ในรายที่ส่งหนังสือยืนยันตอบรับการใช้สิทธิ์โควต้านำเข้า LNG ของปี 2564 แต่มีการตั้งเงื่อนไขมากมายกับทาง กกพ. นั้นอาจจะนำมาพิจารณาในลำดับท้าย โดยจะมีการให้สิทธิ​์กับ Shipper ที่ไม่มีการตั้งเงื่อนไขก่อนเป็นลำดับแรก

สำหรับโควต้านำเข้า LNG 4.8 แสนตันในปี 2564 ดังกล่าวนั้น เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 เห็นชอบปริมาณการนำเข้า LNG ปี 2564 – 2566 เพื่อรองรับการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 โดยกำหนดโควต้าให้นำเข้าได้ในปี 2564 จำนวน 4.8 แสนตันต่อปี ส่วนปี 2565 นำเข้าได้ 1.74 ล้านตันต่อปี และในปี 2566 นำเข้าได้ 3.02 ล้านตันต่อปี

ทั้งนี้การนำเข้าปริมาณตามที่ กบง.อนุมัตินั้น จะไม่กระทบกับสัญญาซื้อขายก๊าซฯแบบ Take or Pay และใช้สำหรับกลุ่มความต้องการก๊าซใหม่ ( New Demand) โดยให้ กกพ.จัดสรรการนำเข้าใน 2 ลักษณะคือ Regulated Market ( กลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ. จัดหา LNG เพื่อนำมาใช้กับภาคไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ ) และ Partially Regulated Market ( กลุ่มที่จัดหา LNG เพื่อใช้กับภาคอุตสาหกรรมและกิจการของตนเอง และโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ)

สำหรับ Shipper ที่ได้รับอนุญาตจาก กกพ. ให้เป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซ LNG และได้สิทธิ์นำเข้าตามโควต้า คือ 7 รายใหม่ ได้แก่

  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  2. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
  4. บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
  5. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก
  6. บริษัท PTT Global LNG Company Limited หรือ PTTGL
  7. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG
Advertisment

- Advertisment -.