เผยโฉมว่าที่2ผู้ว่าการ PEA และ กฟน.คนใหม่ รอเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

- Advertisment-

เผยโฉมว่าที่ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( PEA ) “สมพงษ์ ปรีเปรม”  ที่จะมา แทน “เสริมสกุล คล้ายแก้ว” และว่าที่ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  “กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์” แทน “ชัยยงค์ พัวพงศกร” หลังบอร์ด ของทั้ง2องค์กร ให้ความเห็นชอบ รอเสนอชื่อเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอนุมัติ ในเร็วๆนี้   โดยในส่วนของผู้ว่าการ PEA จะครบวาระงานต้นเดือน พ.ย. 2561 ส่วน กฟน. ครบวาระ 27 ก.ย. 2561 นี้

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 บอร์ดของPEA ได้อนุมัติให้ นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า PEA ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ว่ากาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนตัวเขาที่จะเกษียณอายุงานในต้นเดือน พ.ย. 2561 นี้

อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลังจากนี้ ต้องรอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเกี่ยวกับค่าค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่  และต้องรอเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบก่อน  โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนตัวเองเกษียณ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

- Advertisment -

ในขณะที่แหล่งข่าวจากการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) กล่าวว่า บอร์ด กฟน. ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2561 แล้ว เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ที่หมดวาระงานในวันที่ 27 ก.ย. 2561 นี้

อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ขั้นตอนการเสนอชื่อนายพีรพัฒน์ให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบก่อนถึงจะมีผลในทางปฏิบัติต่อไป

 

Advertisment

- Advertisment -.