เผยแอลกอฮอล์70% ผลิตรอแล้วกว่า30 ล้านลิตร แต่ติดปัญหาบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กขาดแคลน

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงานยืนยันมาตรการปลดล็อคนำเอทานอลผลิตแอลกอฮอล์ทางการแพทย์  ทำให้มีแอลกอฮอล์ที่ผลิตรวมแล้วกว่า 30 ล้านลิตร แต่ติดปัญหาบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กขาดแคลนและมีราคาสูง ในขณะที่โครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ที่ได้งบสนับสนุน 120 ล้านบาทจาก กฟผ.และปตท. ซึ่งนำแอลกอฮอล์70% บรรจุถังขนาด 20 ลิตร เริ่มทยอยแจกให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แล้ววันนี้ โดย ประเดิมที่แรกรพ.สต.จังหวัดนนทบุรี 76 แห่งแห่งละ 100ลิตร

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน เริ่มมาตรการกระจายแอลกอฮอล์ 70% ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ 9,863 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 20 ลิตรต่อ 6 วัน เป็นเวลา 30 วัน โดยวันที่  20 เม.ย. 2563 เป็นวันแรกที่เริ่มส่งแอลกอฮอล์ดังกล่าว โดยเริ่มมอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นแห่งแรกซึ่งมี รพ.สต.รวม 76 แห่ง ส่งมอบรวมจำนวน 7,600 ลิตร

- Advertisment -

ในการกระจายแอลกอฮอล์ให้ รพ.สต.และประชาชนทั่วไป ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จะดูแลการกระจายให้ รพ.สต.ประมาณกว่า 4,900 แห่ง และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ดูแลอีกประมาณกว่า  4,900 แห่ง โดยส่งมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้สาธารณสุขจังหวัดกระจายต่อไปยัง รพ.สต.และประชาชนต่อไป

อย่างไรก็ตามยอมรับว่าปัญหาการกระจายแอลกอฮอล์ให้ประชาชนในขณะนี้คือ บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่แอลกอฮอล์หายากและมีราคาแพง รวมทั้งการบรรจุต้องดำเนินการในโรงงานที่มีเครื่องหมาย อย. เท่านั้น ส่งผลให้การจัดแบ่งแอลกอฮอล์เป็นขวดขนาดเล็กกระจายสู่ประชาชนได้ช้า แม้ปริมาณแอลกอฮอล์ในประเทศเริ่มมีปริมาณมากขึ้นก็ตาม ดังนั้นในครั้งนี้กระทรวงพลังงานจึงมอบให้ รพ.สต.เป็นแบบถังบรรจุขนาด 20 ลิตรแทน

สำหรับมาตรการปลดล็อคทางกฎหมายเพื่อให้โรงงานเอทานอลทั้ง 26 แห่งทั่วประเทศสามารถนำเอทานอลส่วนเกิน 1 ล้านลิตรต่อวัน มาผลิตเป็นแอลกอฮอล์ทางการแพทย์และเจลแอลกอฮอล์นั้น กระทรวงพลังงานมีเป้าหมายผลิตและกระจายให้ประชาชน 2.4 ล้านลิตร โดยใช้งบจาก กฟผ.และปตท.รวม 120 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ปลดล็อคนำแอลกอฮอล์มาใช้ทางการแพทย์แล้ว22 ล้านลิตร และอยู่ระหว่างส่งมอบอีก 8 ล้านลิตร รวมทั้งหมดขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว 30 ล้านลิตร ทั้งนี้ไม่รวมกับปริมาณที่ส่งมอบให้ รพ.สต.แต่อย่างใด

โดยมาตรการปลดล็อคแอลกอฮอล์ดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแอลกอฮอล์ในประเทศได้แล้ว โดยมีปริมาณแอลกอฮอล์จำหน่ายในแต่ละพื้นที่มากขึ้น และราคาถูกลง เพราะขณะนี้ราคาเอทานอล 95% ก่อนนำมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์ทางการแพทย์อยู่ที่  35 บาทต่อลิตรเท่านั้น

Advertisment

- Advertisment -.