เผยผู้ใช้ไฟแบกภาระจากนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนกว่า5.2หมื่นล้านในปี62

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) เผยปี2562นี้  ภาระการอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน ในรูปของAdder และ Feed in Tariff-FiT  กว่า51,949 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยที่ประชาชนผู้ใช้ไฟเป็นผู้ช่วยจ่ายให้เฉลี่ย28.89 สตางค์ต่อหน่วย ในขณะที่ประเมินตัวเลขปี 2563 อยู่ที่ 50,383 ล้านบาท กระทบค่าไฟฟ้าประชาชนเฉลี่ย 27.35 สตางค์ต่อหน่วย

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงานกกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ.ได้ประเมินตัวเลขผลกระทบค่าไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ โซลาร์เซลล์ พลังงานลม ชีวมวล ชีวภาพ สำหรับปี 2562 นี้เป็นวงเงินรวมประมาณ  51,949 ล้านบาท  ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้  โดยเป็นภาระที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องช่วยกันจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 28.89 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้ภาระดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากการดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ให้การอุดหนุนค่าไฟฟ้าสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า หรือ Adder และรูปแบบที่สะท้อนต้นทุนจริง หรือ Feed in Tariff – FiT

- Advertisment -

สำหรับตัวเลขผลกระทบค่าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี2563 คาดว่าจะมีวงเงินรวมประมาณ 50,383 ล้านบาท คิดเป็นภาระที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องช่วยกันจ่ายเฉลี่ยประมาณ 27.35 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้แนวโน้มผลกระทบค่าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ลดลง  เนื่องจากจะไม่มีโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่เข้าระบบ อีกทั้งโครงการที่ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนค่าไฟในรูปAdder จะทยอยหมดอายุลงด้วย

ข้อมูลผลกระทบค่าไฟฟ้าที่มาจากนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน
Advertisment

- Advertisment -.