เปิดไทม์ไลน์ราคา LPG ช่วง 1 ปี 6 เดือน

- Advertisment-

เปิดไทม์ไลน์ราคา LPG ช่วง 1 ปี 6 เดือน

-ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 ได้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนดไว้ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม (กก.) ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2566 จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

-การตรึงราคาก๊าซ LPG มีปัจจัยหลักในการพิจารณา คือราคาก๊าซ LPG ยังอยู่ในระดับวิกฤตซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนคือตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงราคาจะต้องไม่มากกว่า 363 บาทต่อถังขนาด 15 กก. โดยที่แนวโน้มราคา LPG ในตลาดโลกยังอาจจะปรับตัวสูงขึ้นอีกในช่วงฤดูหนาว

- Advertisment -

-หากย้อนดูความเคลื่อนไหวในช่วง 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา (เมษายน 2565 – กันยายน 2566) นับตั้งแต่เริ่มปลดล็อกการตรึงราคา LPG ที่ 318 บาทต่อถังขนาด 15 กก. ซึ่งอยู่ที่ราคานี้มายาวนานตั้งแต่ 24 มีนาคม 2563 โดยมติ กบง.
ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารนโยบายพลังงานได้ทยอยปรับขึ้นราคาตาม Time Line ดังนี้

> ครั้งที่ 1 ทยอยปรับขึ้น 3 เดือน เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565 ปรับขึ้นเดือน ละ 1 บาทต่อ กก. หรือ 15 บาทต่อถัง เป็นราคา 333 , 348 และ 363 บาท/ถังขนาด 15 กก. ตามลำดับ

> ครั้งที่ 2 ทยอยปรับขึ้น 3 เดือน กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565 ปรับขึ้นเดือนๆ ละ 1 บาทต่อกก. หรือ 15 บาทต่อถัง เป็นราคา 378, 393, และ 408 บาท/ถัง 15 กก. ตามลำดับ

> ครั้งที่ 3 ตรึงราคา 1 เดือน ที่ 408 บาท/ถัง 15 กก. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

> ครั้งที่ 4 ตรึงราคา 2 เดือน ที่ 408 บาท/ถัง 15 กก. พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565

> ครั้งที่ 5 ตรึงราคา 1 เดือน ที่ 408 บาท/ถัง 15 กก. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566

> ครั้งที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรึงราคา ที่ 408 บาท/ถัง 15 กก. เดือนมีนาคม 2566 ปรับขึ้น 1 บาท/กก. อยู่ที่ 423 บาท/ถัง 15 กก.

> ครั้งที่ 7 ตรึงราคา 3 เดือน ที่ 423 บาท/ถัง 15 กก. เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566

> กบน. ออกประกาศคงราคาตามมติ กบง. 423 บาท/ถัง 15 กก. ครั้งแรก 2 เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2566 และครั้งล่าสุด 1 เดือน 1 – 30 กันยายน 2566

-ทั้งนี้ การคงราคาในช่วง 3 เดือนหลัง ตั้งแต่ กรกฎาคม – กันยายน 2566 กบน. ออกประกาศเรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาขาย LPG ที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG สำหรับถัง 15 กิโลกรัม ยังเป็นไปตามกรอบเป้าหมายราคาขายปลีก LPG ที่ กบง. กำหนดต่อไป

-อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะเข้ามาดูแลเรื่องราคาพลังงานเพื่อให้มีราคาถูกลง
ซึ่งก็คงสวนทางกับแนวโน้มราคาพลังงานโลกโดยเฉพาะ LPG ที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกระลอก โดยในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2566 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 442.93 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 26.98 เหรียญสหรัฐต่อตันจากเดือนมิถุนายน 2566  และราคาเฉลี่ยช่วงวันที่ 7 – 18 สิงหาคม 2566 อยู่ที่ 561.72 เหรียญสหรัฐต่อตัน การเข้ามาช่วยพยุงราคา LPG ก็คงหนีไม่พ้นการใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯ เข้าบริหารจัดการ โอกาสที่ราคา LPG จะลอยตัวได้
ตามกลไกตลาดคงต้องทอดเวลาไปอีกยาวนาน

-ปัจจุบัน ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 3 กันยายน 2566 ยังคงติดลบอยู่ที่ 57,132 ล้านบาท โดยบัญชี LPG ติดลบถึง 44,742 ล้านบาท ส่วนบัญชีน้ำมันติดลบ 12,390 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.