เปิดงบลงทุน 5 ปี ปตท. วงเงิน 1.67 แสนล้านบาท

- Advertisment-

เปิดงบลงทุน 5 ปี (2562-2566) ของ ปตท. มูลค่า 167,114 ล้านบาท เน้นรองรับการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติและความมั่นคงพลังงานประเทศ สอดคล้องแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ PDP2018

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ตั้งวงเงินลงทุนระยะ 5 ปี (2562-2566) ไว้ที่ 167,144 ล้านบาท เน้นรองรับความมั่นคงพลังงาน การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติบนบก

โดยแบ่งเป็นการลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) วงเงิน 34,680 ล้านบาท และท่อส่งก๊าซฯ วงเงิน 27,527 ล้านบาท, ธุรกิจก๊าซฯ 10,908 ล้านบาท, ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 11,779 ล้านบาท, ลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 15,695 ล้านบาท และการลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% จำนวน 66,525 ล้านบาท

- Advertisment -

ทั้งนี้ น้ำหนักการลงทุนจะเน้นหนักในปี 2562 วงเงินประมาณ 70,501 ล้านบาท รองลงมาคือปี 2563 วงเงิน 46,181 ล้านบาท, ปี 2564 วงเงิน 23,798 ล้านบาท, ปี 2565 วงเงิน 17,184 ล้านบาท และปี 2566 วงเงิน 9,450 ล้านบาท

โดยในแผนการลงทุน 5 ปี ที่เน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านคลังและท่อก๊าซนั้นมีวงเงินรวม 58,832 ล้านบาทนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP 2018 ซึ่งเป็นแผนล่าสุด     ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.New LNG Receiving Termimal ดำเนินการเชิงพาณิชย์(COD) ปี 2565 มูลค่า 31,912 ล้านบาท
2.ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 กำลังส่ง 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน COD ปี  2564 มูลค่า 17,207 ล้านบาท
3.ท่อส่งก๊าซฯบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ RA#6  กำลังส่ง 550 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน COD ปี 2564 มูลค่า 3,266 ล้านบาท
4.LNG Receiving Terminal ระยะที่ 2 เพิ่มกำลังผลิต 5 ล้านตันต่อปี COD ปี 2560 มูลค่า 2,630 ล้านบาท
5.ขยายอายุท่อส่งก๊าซฯเส้นที่ 1 COD ปี 2562 มูลค่า 2,294 ล้านบาท
6.ปรับปรุงแท่น ERP และท่อ ERP-ขนอม COD ปี 2562 มูลค่า 538 ล้านบาท
7.วังน้อย Compressor เครื่องเพิ่มความดันก๊าซฯขนาด 12 เมกะวัตต์  COD ปี 2562 มูลค่า 420 ล้านบาท
8.4 th Onshore Midline Compressor เครื่องเพิ่มความดันก๊าซฯ ขนาด 22 เมกะวัตต์  COD ปี 2560 มูลค่า 325 ล้านบาท
9.ท่อส่งก๊าซฯนครราชสีมา กำลังส่ง 320 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน COD ปี 2561 มูลค่า 139 ล้านบาท
10.Offshore compressor  เครื่องเพิ่มความดันก๊าซฯขนาด 25 เมกะวัตต์ COD ปี 2560 มูลค่า 101 ล้านบาท

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า สำหรับผลตอบแทนการลงทุนที่ ปตท.ได้รับในส่วนของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่จะกำหนดอัตราค่าผ่านท่อ และอัตราค่าเช่าใช้คลัง LNG ที่เหมาะสม ภายหลังจากที่ ปตท. ดำเนินการลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร

Advertisment

- Advertisment -.