เตือนร้านค้าก๊าซหุงต้มต้องทำตามกฏหมายใหม่ คุ้มครองผู้พักอาศัยใกล้เคียง

- Advertisment-

เริ่มพรุ่งนี้ ( 8 ม.ค. 65 )​ กรมธุรกิจพลังงาน เตือนร้านค้า LPG ประเภทตึกแถว-อาคารพาณิชย์ เตรียมปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ เพื่อคุ้มครองผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง ระบุร้าน LPG ต้องมีหนังสือยินยอมจากห้องข้างเคียง จึงจะได้รับใบอนุญาตจำหน่าย LPG ได้ รวมทั้งติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง พร้อมกำหนดปริมาณจัดเก็บได้ไม่เกิน 2,400 ลิตรต่อร้านสำหรับร้านที่ตั้งห่างจากอาคารอื่นไม่เกิน 6 เมตร ส่วนร้านที่ห่างจากอาคารอื่นเกิน 6 เมตร สามารถเก็บ LPG ได้ไม่เกิน 12,000 ลิตรต่อหนึ่งร้าน

รายงานข่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) แจ้งว่า กฎกระทรวงเรื่องสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ประเภทร้านจำหน่าย พ.ศ. 2564 จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป หลังจากได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยกรม ธพ. ได้ลงประกาศในเฟสบุ๊คของกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อย้ำเตือนให้ร้านจำหน่าย LPG เตรียมพร้อมปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับประกาศกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ได้ออกมาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือที่อยู่ติดกับร้านจำหน่าย LPG โดยสาระสำคัญที่กำหนดให้ร้านจำหน่าย LPG ประเภทตึกแถว หรือ อาคารพาณิชย์ ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของตึกแถวข้างเคียงที่มีผนังร่วมกัน(ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาของร้านจำหน่าย LPG)

- Advertisment -

โดยความยินยอมดังกล่าวจะต้องมีผลจนกว่าจะเลิกประกอบกิจการร้านจำหน่าย LPG รวมถึงร้านจำหน่ายจะต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่สามารถฉีดน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่เก็บถังก๊าซLPG หรือกระป๋องก๊าซ LPG เป็นต้น

ส่วนการจัดเก็บ LPG กฎหมายกำหนดว่า ร้านจำหน่ายที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นไม่เกิน 6 เมตร สามารถเก็บ LPG ได้ไม่เกิน 2,400 ลิตรต่อหนึ่งร้าน ส่วนร้านจำหน่ายที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นเกิน 6 เมตรขึ้นไป ให้มีปริมาณการเก็บ LPGได้ไม่เกิน 12,000 ลิตรต่อหนึ่งร้าน

อย่างไรก็ตามกรมธุรกิจพลังงานจะเร่งดำเนินการออกกฎหมายลูก เพื่อมารองรับวิธีปฏิบัติของร้านจำหน่าย LPG ที่ชัดเจนอีกครั้ง ภายหลังจาก “กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจำหน่าย พ.ศ.2564″ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ม.ค. 2565 นี้ โดยหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวฯ จะไม่ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการจำหน่าย LPG

สำหรับรายละเอียดของ กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจำหน่าย พ.ศ.2564″ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

Advertisment

- Advertisment -.