กรมเชื้อเพลิงฯเตรียมเปิดสำรวจผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ครึ่งหลังปี2562

- Advertisment-

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คาดเปิดให้สิทธิเอกชนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ ได้ช่วงครึ่งหลังของปี 2562 โดยมีแนวโน้มสูงที่จะเปลี่ยนวิธีประมูลเป็นการกำหนดเลือกพื้นที่ให้แข่งขัน แทนการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป และใช้ระบบสัมปทานสำหรับแปลงบนบกส่วนในอ่าวไทยใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต(PSC)

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมแผนที่จะเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ ในช่วงครึ่งหลังของปี2562 หลังจากที่ผ่านมากรมไม่สามารถเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในรอบ 21เมื่อเดือนต.ค.2557ได้

โดยขณะนี้กรมอยู่ระหว่างเตรียมการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ อาทิ การทับซ้อนสิทธิของแต่ละหน่วยงาน และการแก้ไขกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรอนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลก่อน

- Advertisment -

ทั้งนี้การเปิดสำรวจรอบใหม่อาจแตกต่างจากเดิมที่รัฐจะประกาศให้สำรวจเป็นการทั่วไปและให้เอกชนเลือกประมูล เป็นการกำหนดพื้นที่สำหรับเปิดประมูลเป็นการเฉพาะ และหากเป็นแปลงในทะเลจะใช้วิธีประมูลรูปแบบระบบแบ่งปันผลผลิต(PSC) ส่วนบนบกจะใช้ระบบสัมปทาน ตาม พ.ร.บ.ปิโตรเลียมพ.ศ.2561 แต่ พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดให้มีการทบทวนการใช้ระบบประมูลได้ทุก 3 ปี กรณีเปิดสำรวจแล้วพบว่าไม่มีใครมายื่นขอประมูล

อย่างไรก็ตามเห็นว่าไทยมีความจำเป็นต้องเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เพื่อจะได้มีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและจะทำให้ทราบว่าไทยมีปิโตรเลียมอยู่บริเวณไหนบ้าง

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว มีความเชื่อมั่น 90%  ว่าสามารถผลิตได้ (Proved Reserves : P1) ประมาณ 6.4  ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  และปริมาณสำรองเชื่อมั่น 50% ว่าจะผลิตขึ้นมาได้  (Probable Reserves : P2) ประมาณ 4.6  ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน   ขณะที่การใช้อยู่ที่ 1.3 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตต่อปี   จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไทยต้องมีการสำรวจและขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาระดับการผลิตไว้ไม่ให้ต่ำลง อย่างไรก็ตามในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561นี้ (ม.ค.-ต.ค.2561) ไทยผลิตก๊าซฯได้(ไม่รวมJDA) อยู่ที่ 8.4 แสนล้านลูกบาศก์ฟุตลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ประมาณ 3 หมื่นล้านลูกบาศก์ฟุต น้ำมันดิบ ผลิตได้ประมาณ 39.5 ล้านบาร์เรลลดลงประมาณ 2.3 ล้านบาร์เรล เนื่องจากการปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ที่ผ่านมา

Advertisment