เชื่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะกลับมาอยู่ในแผนPDPหากพลิกโฉมเทคโนโลยีสำเร็จ

- Advertisment-

ผู้บริหารบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ระบุแผนPDPจะมีการปรับทบทวนทุก 3-5 ปี โดยเชื่อว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะถูกนำกลับมาบรรจุในแผนที่ปรับปรุงได้ใหม่ในอนาคต หลังจากที่ไม่มีในแผนPDP2018  ชี้ทั่วโลกร่วมมือกันคิดค้นเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จากความร้อนในอากาศทดแทนยูเรเนียมเพื่อพลิกโฉมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ให้มีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศฉบับใหม่ หรือ PDP2018 ไม่ได้มีบรรจุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ในแผน เหมือนPDP2015  ว่าจะไม่กระทบต่อแผนงานของบริษัทฯ แม้ในครั้งแรกที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกังที่ประเทศจีน กำลังการผลิตรวม 6,000 เมกะวัตต์ นั้น เป็นไปเพื่อสร้างความชำนาญในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รองรับกรณีประเทศไทยจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต แต่เมื่อไม่บรรจุในแผนPDP2018 ก็ไม่มีปัญหา เนื่องจากประเทศจีนยังมีแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกหลายพันเมกะวัตต์ ซึ่งสร้างรายได้ให้บริษัทฯได้ต่อเนื่อง

โดยนายกิจจา ระบุว่าแผนPDP จะมีการปรับเปลี่ยนทบทวนทุก 3-5 ปี ซึ่งเทคโนโลยีนิวเคลียร์นั้นอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบันประเทศยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย อินเดีย ฯลฯ จับมือกันร่วมคิดค้นการนำพลังงานความร้อนสูงมาเป็นเชื้อเพลิงแทนยูเรเนียมในโครงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งหากสำเร็จ ก็จะเป็นการพลิกโฉมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของโลก ที่จะมีเทคโนโลยีนิวเคลียร์ซึ่มีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น  และประเทศไทยอาจพิจารณาบรรจุไว้ในแผนPDP ที่จะมีการทบทวนกันในอนาคตได้

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.