เชฟรอน – SEAMEO STEM-ED – ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” ชวนเยาวชนเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่าน 5 อาชีพเทรนด์อนาคต

- Advertisment-

เชฟรอน – SEAMEO STEM-ED – ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาผู้ชมติดตามเส้นทางฝันของตัวแทนเยาวชนกับการฝึกงานจริงใน 5 สาขาอาชีพที่จะเป็นเทรนด์ของตลาดในอนาคตสอดแทรกความรู้ด้านสะเต็มศึกษา

เชฟรอนและศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) ได้เดินหน้ายกระดับการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาให้สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้สานต่อโครงการ STEM Career Academies ภายใต้ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ผนึกกำลังพันธมิตร ไทยพีบีเอส เปิดตัวรายการสารคดีผสมเรียลลิตี้ใหม่ในชื่อ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” ครั้งแรกของการนำเสนอประเด็นด้านสะเต็มศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติอาชีพจริง โดยได้พาเหล่าเยาวชนเปิดประตูออกจากห้องเรียนไปสัมผัสประสบการณ์ในสายอาชีพที่ใฝ่ฝันพร้อม Trainer ที่จะมาเป็น Role Model ชี้แนวทางสู่เส้นทางอาชีพนั้นๆ

รายการ Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน พาผู้ชมไปติดตามเส้นทางฝันของตัวแทนเยาวชนกับการฝึกงานจริงใน 5 สาขาอาชีพที่จะเป็นเทรนด์ของตลาดในอนาคต ตั้งแต่อาชีพกลุ่ม Hospitality and Culinary เช่น เชฟ และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ, กลุ่ม Healthcare and Wellness เช่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ, กลุ่ม Information Technology เช่น นักพัฒนา Software, กลุ่ม Smart Agriculture เช่น Smart Farmer และกลุ่ม STEM Teaching Profession เช่น ครูสอนวิชาสะเต็มศึกษา

- Advertisment -

โดยในแต่ละตอนได้แฝงความสำคัญของสะเต็มศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ไปจนถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาพัฒนานวัตกรรมต่างๆ พร้อมเรียนรู้อย่างใกล้ชิด

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในการต่อยอดโครงการดังกล่าวว่า “เราเชื่อเสมอว่าการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาพลังคนโดยการบูรณาการด้านสะเต็มศึกษาถือเป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะเป็นโอกาสแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า ซึ่งเชฟรอนได้มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการพัฒนาสะเต็มศึกษามาตลอดภายใต้โครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ โดยการเปิดตัวรายการ Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน ที่ร่วมกับไทยพีบีเอส และ SEAMEO STEM-ED ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับการสร้างแรงกระเพื่อมสู่สังคมวงกว้าง เพื่อผลักดันการบูรณาการด้านสะเต็มศึกษาเข้ากับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมเปิดมุมมองใหม่ในโลกการทำงานสายอาชีพที่ตอบโจทย์เทรนด์โลก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยที่จะเป็นอนาคตของชาติได้มีโอกาสเลือกเดินตามเส้นทางที่ใฝ่ฝันมากขึ้น ไปจนถึงได้นำทักษะเหล่านั้นกลับมาพัฒนาประเทศต่อไป”

รายการ Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน นำเสนอทั้งหมด 22 ตอน โดยผู้ชมสามารถร่วมติดตามเส้นทางพิชิตฝันที่เป็นจริงได้ของเหล่าเยาวชนทุกวันอาทิตย์ ผ่าน ALTV ช่อง 4 โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://www.altv.tv/CareerAcademies

Advertisment