เชฟรอน และ ผู้ร่วมทุน มอบเครื่องอัดแก๊ส  เป็นอุปกรณ์การสอนแก่ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด ได้มอบเครื่องอัดแก๊ส (Compressor) ที่หมดสภาพจากการใช้งานในกิจการปิโตรเลียม จำนวน 2 เครื่อง ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) สงขลา

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายพิชัย อนวัชพันธุ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ เป็นตัวแทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเครื่องอัดแก๊สดังกล่าว ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดร นามเสน (ที่ 7 จากซ้าย) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัยกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีส่งมอบนี้

Advertisment