เชฟรอน – หอดูดาวสงขลา ร่วมเปิดโลกดาราศาสตร์แก่เยาวชนที่เกาะพะงัน ผ่านกิจกรรม “พาดาวมาหาน้อง ท้องฟ้าจําลองเคลื่อนที่”

- Advertisment-

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเปิดประตูสู่โลกดาราศาสตร์ให้แก่น้องๆ นักเรียนและคณะครูอาจารย์กว่า 1,500 คน จาก 12 โรงเรียนบนเกาะพะงัน ในกิจกรรม “พาดาวมาหาน้อง ท้องฟ้าจําลองเคลื่อนที่” ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา เพื่อสร้างความรู้และแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโอกาสในการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึงและทัดเทียม

กิจกรรม “พาดาวมาหาน้อง ท้องฟ้าจําลองเคลื่อนที่” มุ่งเสริมทักษะให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และได้สัมผัสใกล้ชิดกับดวงดาวผ่านท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ พร้อมจัดกิจกรรมดูดาวช่วงกลางคืน เพื่อสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ รอบพระชนมพรรษา สงขลา มาอย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี เพื่อร่วมกันกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ เพราะดาราศาสตร์ ถือเป็นองค์ความรู้สำคัญของมวลมนุษยชาติที่มีบทบาทสำคัญต่อการเข้าใจโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา

- Advertisment -
บรรยายใต้ภาพ นายสุทธิพงษ์ ทองเรือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอเกาะพะงัน (ยืนที่ 8 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พาดาวมาหาน้อง ท้องฟ้าจําลองเคลื่อนที่” โดยมีตัวแทนจากเชฟรอน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเกาะพะงัน เจ้าหน้าที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Advertisment

- Advertisment -.