เชฟรอน หนุน ‘หอดูดาวฯ สงขลา’ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆนี้​ นายเจษฎา จิตรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเชฟรอนและลานอเนกประสงค์  พร้อมเป็นสักขีพยานการส่งมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ ให้แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยมี นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณดังกล่าว จำนวนกว่า 2.7 ล้านบาท ให้แก่ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารบริษัทเชฟรอนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า “สำหรับการสนับสนุนและดำเนินโครงการร่วมกับหอดูดาวฯ สงขลา เชฟรอนมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์อิสลาม เสริมความปลอดภัยเป็นอารยสถาปัตย์ และพัฒนาเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจผ่านการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

โดยในวันนี้เชฟรอนได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของการจัดสร้างลานเอนกประสงค์ และสําหรับดำเนินกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ในปี 2566 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมศักยภาพ “เมืองพหุวัฒนธรรมศูนย์กลางการศึกษาภาคใต้” ให้แก่จังหวัดสงขลาต่อไป’

- Advertisment -
Advertisment