เชฟรอน และ ศูนย์ข่าวพลังงาน สนับสนุน”ค่ายสมาธิ 2562″ เพิ่มโอกาสการศึกษาเด็กในต่างจังหวัด

- Advertisment-

เชฟรอน  ร่วมกับ ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center – ENC สนับสนุนกิจกรรม “ค่ายสมาธิและมอบทุนการศึกษาประจำปี2562” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนไทยในต่างจังหวัด โดยกิจกรรมดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน

กิจกรรม “ค่ายสมาธิและมอบทุนการศึกษาประจำปี2562” จัดขึ้นที่สำนักสงฆ์ภูถ้ำพระ  ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ เมื่อวันที่ 25-27 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา มีนักเรียนจากโรงเรียนหลายแห่งทั้งจากในเขตอำเภอกุฉินารายณ์  อาทิ รร.หนองห้างวิทยา รร.บ้านห้วยม่วง  รร.บัวขาว  รร.กุฉินารายณ์ รร.โนนคำวิทยา  รร.วัดสิมนาโก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย   และรร.หนองเหล็กศึกษา  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 122 คน โดยนักเรียนแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถือศีล 8 ข้อเหมือนสามเณร ในช่วงระหว่างการเข้าค่าย ซึ่งจะมีช่วงเวลาที่เด็กจะได้รับการอบรมธรรมะจากพระวิทยากร และฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ  ซึ่งจะตื่นนอนเพื่อมาทำวัตรเช้าตั้งแต่เวลา 4.00 น.

- Advertisment -
“บัวงาม น้ำใส ” เจ้าของผลงาน”ปรากฏกลอน” กำลังเล่าเทคนิคการเขียนกลอนธรรมะ

โดยกิจกรรมค่ายสมาธิในปีนี้ จัดภายใต้หัวข้อ “ธรรมะ นำพา ปรากฏกลอน” ที่มีการสอดแทรกการสอนแต่งกลอนแปดเกี่ยวกับธรรมะ ให้แก่เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมค่าย โดยเชิญวิทยากรเจ้าของ นามปากกา “บัวงาม น้ำใส” ที่เพิ่งมีผลงานหนังสือรวมเล่มบทกวี ชื่อ “ปรากฏกลอน” ร่วมกับนักเขียนอีกท่าน  ซึ่งกำลังวางแผงจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อยู่ในขณะนี้  มาช่วยบอกเล่าประสบการณ์ และถ่ายทอดเทคนิคการแต่งกลอนธรรมะ ไปในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  ทำให้เด็กๆได้รับทั้งความสนุกสนานควบคู่ไปกับสาระในการร่วมกิจกรรมค่ายสมาธิครั้งนี้

หลากอิริยาบทของเด็กๆที่มาเข้าค่าย กำลังฝึกแต่งกลอนแปดเกี่ยวกับธรรมะ

สำหรับค่ายสมาธิและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 สำนักสงฆ์ภูถ้ำพระ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากทาง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในขณะที่ ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center – ENC ร่วมให้การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดการทั้งหมด เช่นเดียวกับ “บัวงาม น้ำใส” และ “เวย์ รู้ทัน” เจ้าของผลงานหนังสือ “ปรากฏกลอน” ที่ได้นำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือทั้งหมด  มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้น ยังมีคณะสายบุญสำนักสงฆ์ภูถ้ำพระ ที่มาบริจาคสมทบทุนร่วมกัน  ทำให้กิจกรรมค่ายสมาธิที่จัดขึ้น เป็นเสมือนโมเดลบุญ ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ทั้งบริษัทเอกชนด้านพลังงานอย่างเชฟรอน  สื่อสารมวลชนอย่าง ศูนย์ข่าวพลังงาน  สถานศึกษา  วัด และชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมคนละไม้คนละมือ  โดยที่มีคำว่า “บุญ” เป็นตัวเชื่อม ที่สร้างความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

(ซ้าย)คุณพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (ขวา) ทีมเชฟรอนกับกิจกรรมมอบทุนและประกาศนียบัตร

โดยพลังของความร่วมมือดังกล่าว ช่วยสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนกว่าร้อยคน  จากต่างโรงเรียน ได้มาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ถึงการอยู่ในสังคมร่วมกัน  ที่มีการรักษาศีล 8 เป็นกฎกติกาพื้นฐาน ภายใต้การดูแลของพระวิทยากรและคุณครูแต่ละโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรม  ในช่วงระยะเวลา 2 คืน 2วัน ก่อนที่ช่วงเช้าวันที่3 ทุกคนที่ผ่านการเข้าค่ายจะได้รับใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา

นางวังแก้ว ยอดศิริ ครูจากรร.หนองเหล็กศึกษา  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  ที่นำเด็กเดินทางไกลข้ามจังหวัดมาร่วมเข้าค่ายครั้งนี้ เป็นครั้งแรก ได้ขอบคุณคณะผู้จัดกิจกรรม ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน  เช่นเดียวกับคุณครู สมสมัย จากโรงเรียนโนนคำวิทยา ที่นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมค่ายสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ก็หวังว่าทุกฝ่ายจะให้การ  สนับสนุนกิจกรรมให้เกิดกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ในอ.กุฉินารายณ์ เช่นนี้ต่อๆไป

เด็กๆสวมชุดขาวที่บริจาคสมทบกิจกรรมโดย คุณชนม์สวัสดิ์ สายบุญสำนักสงฆ์ภูถ้ำพระ และเดินเรียงแถวไปรับประทานอาหารอย่างเป็นระเบียบ

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งเดินทางพร้อมคณะจากกรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาด้วยตัวเอง กล่าวว่าการสนับสนุนกิจกรรมค่ายสมาธิและมอบทุนการศึกษาประจำปี2562 ของเชฟรอนในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ที่เห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย โดยที่ผ่านมาเชฟรอนมีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงกว้างคือ โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”  ทั้งนี้ เชฟรอนได้ให้การสนับสนุนค่ายสมาธิ สำนักสงฆ์ภูถ้ำพระต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ในจำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมา

ทิ้งท้ายด้วยผลงานกลอนแปดที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “ธรรมะ นำพา ปรากฏกลอน” โดย ดญ.ณัฐริยา จิตรจักร ชั้นป.5 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ที่เป็นเหมือนบทสรุปความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้ ว่า

“ภูถ้ำพระเป็นวัดที่สวยมาก

แสนลำบากในการเดินทางไกล

ถึงจะยากเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไร

จะเดินไปให้ถึงที่แห่งธรรม”

 

Advertisment