เชฟรอนจัดกิจกรรมการกุศล ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

- Advertisment-
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชฟรอน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบริจาคเงินให้แก่ 10 องค์การสาธารณกุศล ในโครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสาม” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จำนวนกว่า 500 คน นำโดยนายเจฟฟ์ เลอร์แมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด และนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล และเชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคเงินให้กับ 10 องค์การสาธารณกุศล ภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสาม” ได้แก่ ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิรามาธิบดี มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สภากาชาดไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนพระดาบส และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมียอดบริจาคเงินรวมทั้งสิ้น 2,322,230 บาท โดยทุกยอดเงินบริจาคของพนักงานภายในเดือนพฤษภาคมนี้ บริษัทฯ จะทำการสมทบทุนให้เพิ่มเป็น 3 เท่า

ในส่วนของสิ่งของที่ได้รับบริจาคมา บริษัทจะนำไปส่งมอบให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษต่อไป

- Advertisment -

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้

 

Advertisment

- Advertisment -.