เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน หนุนการอนุรักษ์พลังงานแก่กลุ่มประมงเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวในนครศรีธรรมราช

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 300,000 บาทให้กับกลุ่มโหม๋ประมงเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการฯ จะนำไปใช้ที่จุดเฝ้าระวัง (แพทุ่นลอยน้ำ) เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานในการเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  และเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับกลุ่มอนุรักษ์อื่นๆ อันจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

โดยโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองปากพูน เป็นที่ปรึกษาโครงการและเข้าร่วมส่งมอบงบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้ด้วย

บรรยายภาพ

- Advertisment -

นายปิยนัยน์ กลิ่นน้อย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบการสนับสนุนโครงการส่งเสริมพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว ด้วยงบประมาณสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับนายธนวัฒน์ มานพับ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกลุ่มโหม๋ประมงเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุรเชษฐ์ หรดี (ซ้ายสุด) พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายศุภชัย นาคสุวรรณ์ (ขวาสุด) ปลัดเทศบาลเมืองปากพูน ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบโครงการดังกล่าว

Advertisment

- Advertisment -.