เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ในการดำเนินโครงการทดลองเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนในตะกร้าไม้ไผ่ บริเวณดินเลนงอกใหม่ อ่าวทุ่งคา-สวี ให้กับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โดยมี นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรในการฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ โดยโครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดของกล้าไม้ให้สามารถต้านแรงลมในฤดูมรสุม เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารและแหล่งประกอบอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าชายเลนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับประเทศไทยอีกด้วย

Advertisment