เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช สร้าง “นิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก”

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช และพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนานิทรรศการ “สวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมในพื้นที่ 14 จังหวัดในภาคใต้ โดยมี นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่งทั่วประเทศ  ผู้แทนพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

- Advertisment -

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด กล่าวว่า “เชฟรอนได้ทํางานร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องกว่า 14 ปี ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ การจัดทํานิทรรศการปิโตรเลียม ‘พลังงานล้านปี’ ซึ่งเป็นนิทรรศการในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ ได้เห็นว่าปิโตรเลียมเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่ในชีวิตประจําวันของเรา ซึ่งได้ส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่ผ่านมา”

“สำหรับปีนี้บริษัทเชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุนได้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช และพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนานิทรรศการ ‘สวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก’ โดยติดตั้งโครงสร้างแบบจำลองและชุดสาธิตชนิดของระบบโซลาร์เซลล์ หรือโซลาร์ปั๊ม พร้อมปรับปรุงห้องเรียนรู้ การแสดงวิทยาศาสตร์ หรือ science show และจัดค่าย ‘เชฟรอน เซฟโลก ปิดเทอม มาเติมวิทย์’ ภายใต้งบประมาณรวมทั้งหมด 1,000,000 บาท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อนิทรรศการหลากหลายรูปแบบ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน”

Advertisment

- Advertisment -.