เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมใช้โซลาร์เซลล์​แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองปากพูน ดำเนินโครงการ “พลังงานเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน” ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวปากพูน เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายปิยนัยน์ กลิ่นน้อย (แถวหน้า-ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โรง ให้กับ One More Thai Craft Chocolate เพื่อใช้อบเมล็ดโกโก้ และเป็นศูนย์เรียนรู้การแปรรูปโกโก้นครศรีธรรมราช ซึ่งกลายเป็นจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ตำบลปากพูน และมอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 3 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน สาขาบ้านศาลาบางปูและสาขาบ้านตลาดพฤหัส เพื่อใช้ในการอบสมุนไพร และสวนคำสิงห์ เพื่อใช้อบอาหารทะเลแปรรูปและพืชผักระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยมีนางสาวจิรายุณัฐ อัจฉริยะขจร (แถวหน้า ที่ 5 จากขวา) เจ้าของร้าน One More Thai Craft Chocolates ในฐานะตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวปากพูน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ หรดี (แถวหน้า-ที่ 3 จากซ้าย) พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ (แถวหน้า-ที่ 4 จากขวา) นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน  

การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคมของเชฟรอนด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อหนุนเสริมการใช้เทคโนโลยีจากพลังงานทดแทน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพแล้ว ยังส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.