เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน จับมือสมาคมประมงอำเภอขนอม จังหวัดนครฯขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูทะเลอ่าวไทย

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท ภายใต้โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับสมาคมประมงอำเภอขนอม เพื่อใช้ในการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วยเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับชาวประมงพื้นบ้านในการประกอบอาชีพต่อไป โดยเชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,100,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอ่าวไทย ซึ่งที่ผ่านมา โครงการนี้สามารถผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แล้วกว่า 25,000,000 ตัว

Advertisment

- Advertisment -.