เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน สนับสนุนมัสยิด 21 แห่ง ในสงขลา เนื่องในเดือนรอมฎอน

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด  ได้ส่งมอบอินทผาลัมและปฎิทินแสดงเวลาปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1443 /ปี พ.ศ. 2565 ให้กับตัวแทนอิหม่ามมัสยิดในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 21 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 90,000 บาท โดยมี นายปรารถนา ยามาลี ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงบนฝั่งสงขลา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบ โดยกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของเชฟรอนในการสนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปปฏิบัติงาน

Advertisment

- Advertisment -.