เชฟรอนหนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ 5 โรงพยาบาล​ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายไพโรจน์ กวียานันท์ (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบบัตรเติมน้ำมัน CALTEX StarCash มูลค่ารวม 125,000 บาท ให้กับ พญ.เนาวรัตน์ ทวีศิลป์ (ขวา) นักรังสีการแพทย์ ตัวแทนจาก “โครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19” ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มแพทย์อิสระเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้ เพื่อหนุนเสริมภารกิจทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ในจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลแม่สอด ในจังหวัดตาก โดยมุ่งหวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

Advertisment