เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช

- Advertisment-

เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช​ ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชนใช้ถนนอย่างปลอดภัย

เมื่อเร็วๆนี้​ นายปรารถนา ยามาลี (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงบนฝั่งสงขลา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสานต่อโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน (Chevron Street Wise) ระยะที่ 6 จังหวัดสงขลา และ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย โดยมีนางสาวชบา ไชยจารีย์ (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

โดยโครงการ “เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน (Chevron Street Wise) เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย มานับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับเยาวชนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ผ่านการอบรมและกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- Advertisment -

โดยการดำเนินงานของ Chevron Street Wise นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) เป้าหมายที่ 3.6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก และแผนสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทศวรรษที่สองแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2564 – 2573

หัวใจสำคัญของโครงการคือ การให้เยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา เพื่อช่วยให้เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากการเดินทางที่ปลอดภัย และการไปโรงเรียนที่สะดวกเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าถึงการศึกษา

Advertisment

- Advertisment -.