เชฟรอนสานต่อโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนในจังหวัดสงขลา

- Advertisment-

เชฟรอนสานต่อโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชนใช้ถนนอย่างปลอดภัย

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 3 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย โดยมี นางสาวชบา ไชยจารีย์ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ระยะที่ 6 ในการให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่เยาวชน ครู และผู้ปกครอง ทั้งในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

โดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ได้ดำเนินโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 และมีแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม 2566 ด้วยงบประมาณสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้นกว่า 20,000,000 บาท เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ผ่านการอบรมให้ความรู้ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปัจจุบัน มีเด็ก ผู้ปกครอง ครู และคนในชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 30,000 คน

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.