เชฟรอนสนับสนุนพลังงานจังหวัดสงขลา สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุทธิชัย สุขสีเสน (กลาง) พลังงานจังหวัดสงขลา ได้รับมอบงบประมาณสนับสนุนมูลค่า 200,000 บาท จากตัวแทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ประกอบด้วยนายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และนางนารี บุญสงค์ (ขวา) ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ที่เข้ามาเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

Advertisment