เชฟรอนสนับสนุนกิจกรรม Saturday School Run 2023 ฉลองครบรอบ 9 ปี มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ 

- Advertisment-

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Saturday School Run 2023 เสาร์นี้วิ่งเพื่อน้อง เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) ร่วมด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มร. โรเบิร์ต เอฟ.  โกเดค (ซ้าย) นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (ที่ 3 จากขวา) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ และนางสาวกุลนันท์ พันธ์อนุกูล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายปฏิเวธ บุณยะผลึก (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และนายไพโรจน์ กวียานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) อดีตประธานกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน กิจกรรมครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเชฟรอนที่ไม่หยุดยั้งเดินหน้าสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้สังคมไทยผ่านจุดเริ่มต้นของการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภายในงานมีพนักงานเชฟรอน นักเรียนในเครือข่าย อาสาสมัครของมูลนิธิ และบุคคลทั่วไปรวมกว่า 1,300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง. (ซ้ายมือ)


กิจกรรมเดินวิ่ง การกุศลครั้งนี้ เป็นการระดมทุนเพื่อการศึกษาครั้งแรกของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ โดยตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้มุ่งพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ให้กับทั้งเยาวชนและอาสาสมัครที่มาเข้าร่วม ผ่านการขับเคลื่อนด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนในสังคมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีอาสาสมัครมาร่วมจำนวนกว่า 3,831 คน และมีนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ มากกว่า 9,451 คน ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าว สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเชฟรอนในฐานะบริษัทด้านพลังงานระดับโลกที่เชื่อมั่นใน “พลังคน” โดยที่ผ่านมาเชฟรอนได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมล่าสุดในโครงการ After School Program ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมเป็นครูอาสาเพื่อส่งต่อความรู้ให้กับเยาวชน การสนับสนุนงบประมาณ 1.5 ล้านบาท สำหรับการจัดงาน Saturday School Run 2023 เสาร์นี้วิ่งเพื่อน้อง ไปจนถึงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาไทยให้พัฒนามากกว่าเดิม

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.