เชฟรอนรวมพลัง “สุขอาสา” ปรับปรุงสนามออกกำลังกายให้ชาวสงขลา ในโอกาสครบรอบ “60 ปี เชฟรอนประเทศไทย”

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำจิตอาสาเชฟรอน ร่วมกิจกรรม “เชฟรอนสุขอาสา” ภายใต้โครงการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ (สวนญี่ปุ่น) จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ “60 ปี เชฟรอนประเทศไทย”

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า   บริษัทเชฟรอนฯ ได้ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา ดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ สวนสุขภาพ (สวนญี่ปุ่น) จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวสงขลา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเชฟรอนฯ และเทศบาลนครสงขลา ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยลานออกกำลังกายแห่งนี้ ได้รับความนิยมจากพี่น้องชาวสงขลาเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจของคณะทำงานพบว่าเครื่องออกกำลังกายมีสภาพทรุดโทรม จึงต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมด

“ผมและเพื่อนพนักงานจิตอาสาเชฟรอนรวม 60 คน จึงมาร่วมกันซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายพร้อมทาสีให้สวยงาม จำนวน 60 ชิ้น รวมถึงปรับพื้นที่ให้มีความปลอดภัย เพื่อให้พี่น้องชาวสงขลามีเครื่องออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยมากที่สุด โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 588,500 บาท ในนามตัวแทนของบริษัทเชฟรอนฯ ต้องขอขอบคุณจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสงขลา และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของบริษัทเชฟรอนฯ ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวจะได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้ เพื่อออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดสงขลาต่อไป” นายชาทิตย์ กล่าว

- Advertisment -
Advertisment