เชฟรอนมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงแก่ สสจ.สงขลา

- Advertisment-

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม (แถวบน ที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง จำนวน 6 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,258,320 บาท จากตัวแทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายณัฐวุฒิ ชัยณรงค์ (แถวบนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฐานส่งกำลังบำรุง เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลเทพา และโรงพยาบาลสิงหนคร สำหรับนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลาต่อไป

Advertisment