เชฟรอนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการประจำปี 2565

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบงบประมาณสนับสนุนรวม 60,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการ ประจำปี 2565 โดยมอบให้กับทัพเรือภาคที่ 2 ซึ่งมี พลเรือโทสุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นตัวแทนรับมอบงบประมาณจำนวน 30,000 บาท

พร้อมกันนั้น ทางบริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาอีกจำนวน 30,000 บาท ให้กับฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 โดยมีพลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2  เป็นตัวแทนรับมอบ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนของบริษัทฯ และตอกย้ำการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อชุมชนในจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

Advertisment