เชฟรอนตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการส่งมอบแหล่งเอราวัณให้เป็นไปอย่างปลอดภัย

- Advertisment-

เชฟรอนจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการส่งมอบแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณ(Transfer Support Center) พร้อมลงนามข้อตกลง 4 ฉบับกับ ปตท.สผ. อีดี เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานสู่ระบบแบ่งปัน​ผลผลิตในวันที่ 23 เม.ย. 65 นี้เป็นไปด้วยความปลอดภัย

โดยศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการส่งมอบของเชฟรอนจะจัดตั้งขึ้นที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2565 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในการส่งมอบแหล่งสัมปทาน โดยการทำงานของศูนย์สนับสนุนดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทาง ปตท.สผ. อีดี และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงานทำงานร่วมกันกับเชฟรอน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงกลางอ่าวไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งมอบจะเป็นไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ เชฟรอนยังจะให้การสนับสนุนการทำงานของศูนย์กำกับ ติดตาม ควบคุมสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบและการส่งต่อความรับผิดชอบจากผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับสัญญา (War Room) ที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน อย่างเต็มกำลัง ในระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 18.00น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 03.00 น. ร่วมกับตัวแทนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปตท.สผ. อีดี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- Advertisment -

สำหรับสัญญาที่มีการลงนามร่วมกัน 4 ฉบับ ที่ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่ช่วยให้การส่งมอบแหล่งเอราวัณสำเร็จลุล่วงอย่างปลอดภัยประกอบด้วย

1.ข้อตกลงการโอนและแก้ไขสัญญาเช่าเรือกักเก็บปิโตรเลียมเอราวัณ 2 (Deed of Novation and Amendment of Erawan 2 Floating Storage and Offloading Vessel [E2FSO] Bareboat Charterparty)

2. ข้อตกลงในการใช้เรือกักเก็บปิโตรเลียมปัตตานี ในพื้นที่โครงการ G1/61 (Pattani Floating Storage and Offloading Vessel [PFSO] G1/61 Access and Service Agreement)

3. ข้อตกลงการใช้สิ่งติดตั้งร่วมกัน (Joint Utilization Facilities Agreement หรือ JUFA)

4. ข้อตกลงในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Support Agreement)

“เชฟรอนมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 โดยที่ผ่านมาบุคลากรของเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ. อีดี และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อเตรียมการส่งมอบการดำเนินงานของแหล่งเอราวัณ และบริษัทฯ มั่นใจถึงความพร้อมในการดำเนินงานส่งมอบที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2565 นี้ ทั้งนี้ การลงนามข้อตกลงทั้ง 4 ฉบับล่าสุดนี้ นับเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเชฟรอนและความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ ปตท.สผ. อีดี เพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งมอบแหล่งเอราวัณให้สำเร็จลุล่วงด้วยความปลอดภัย”
นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าว

ที่ผ่านมาในฐานะผู้ดำเนินงานแหล่งเอราวัณ เชฟรอนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาสัมปทานอย่างครบถ้วน และได้มีการตระเตรียมความพร้อมการส่งมอบในทุกด้าน ทั้งด้านแผนงาน ข้อมูล กำลังคน และอุปกรณ์ รวมถึงยังได้มีการจัดเตรียมและทบทวนแผนการดำเนินงานกับทุกหน่วยปฏิบัติงานภายในเชฟรอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เชฟรอนยังได้จัดการฝึกซ้อมการรับมือแผนฉุกเฉินโดยจำลองในสถานการณ์ต่างๆ (desk top exercises) หลายครั้ง ร่วมกับทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและ ปตท.สผ. อีดี เพื่อทดสอบความพร้อมในการการส่งมอบ รวมถึงฝึกการรับมือในกรณีฉุกเฉินด้วย

ทั้งนี้ภายหลังจากการส่งมอบดังกล่าว แหล่งเอราวัณที่ดำเนินการโดยเชฟรอนภายใต้สัญญาสัมปทาน จะเปลี่ยนผ่านเป็นแปลงสำรวจปิโตรเลียม G1/61 ที่ดำเนินการโดย ปตท.สผ. อีดี ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract หรือ PSC)

Advertisment

- Advertisment -.