เขียนเล่าข่าว EP. 16 ถอดรหัสวิสัยทัศน์​ใหม่ ปตท.

- Advertisment-

หลายคนอาจจะรู้ ได้ยิน หรือได้เคยอ่านผ่านๆ แต่ยังไม่ได้ลองทำความเข้าใจให้มากขึ้น กับประโยคที่ว่า .“ Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต ”

คอลัมน์เขียนเล่าข่าว EP. 16 นี้ เลยถือโอกาสมาเขียนเล่าให้อ่านกัน เพราะสัปดาห์ที่แล้ว ผมเป็นตัวแทนของศูนย์ข่าวพลังงาน Energy​ News​ Center (ENC​) ​เดินทางร่วมทริปกับทีมผู้บริหารของ ปตท. และคณะสื่อมวลชนจากหลายสำนัก ไปยังสหราชอาณาจักร เพื่อดูงานด้านนวัตกรรมและธุรกิจวิทยาศาสตร์​เพื่อชีวิต ( Life &​ Science )​

อรรถ​พล​ ฤกษ์​พิบูลย์​ ซีอีโอ ​ปตท. ระหว่างการบรรยายวิสัยทัศน์​ใหม่
(ซ้ายมือ)​ศุภชัย ปกป้อง บก.ข่าวหุ้น (ขวามือ)​ เจ้าของคอลัมน์ เขียน​เล่า​ข่าว​

การไปครั้งนี้ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายขยายความประโยค Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต ” ซึ่งเป็น วิสัยทัศน์​ใหม่ของ กลุ่ม ปตท. ที่เพิ่งเริ่มใช้เมื่อปีที่แล้ว จาก ซีอีโอ ปตท. คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ทำให้เข้าใจภาพการทำธุรกิจของกลุ่มปตท.ในอนาคต ภายในปี 2573 หรืออีก 8 ปีข้างหน้านี้มากขึ้น

- Advertisment -
ซีอีโอ​ ปตท. ให้สัมภาษณ์นอกรอบกับผู้สื่อข่าว

วิสัยทัศน์​ก่อนหน้านี้ ของ ปตท. ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2550 เป็นเรื่องของการสร้างองค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่เวทีโลก หรือ Thai Premier Multinational Energy Company

การปรับวิสัยทัศน์​ใหม่ของกลุ่ม ปตท. ก็เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ที่กระแสทิศทางอุตสาหกรรมของโลกและของประเทศนั้นมุ่งสู่พลังงานสะอาดและพลังงานไฟฟ้า การให้ความสำคัญต่อเรื่อง Climate​ Change หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

ภายใต้วิสัยทัศน์​ใหม่ของ ปตท. นั้นแบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่เป็นเรื่องของ Future ​Energyพลังงานในอนาคตจะมุ่งสร้างการเติบโตด้วยธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ตั้งเป้าหมายภายในปี 2573 จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ถึง 12,000 เมกะวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage​

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร และพลังงานไฮโดรเจน

อย่างไรก็ตาม ปตท. ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ที่ ซีอีโอ ปตท.บอกในห้องบรรยายว่า ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล​ที่สะอาดที่สุด เมื่อเทียบกับน้ำมัน ถ่านหิน ที่มีความจำเป็นสำหรับช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด โดยที่ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของทั้งโลกในอีก 20 ปีข้างหน้ายังมีอัตราการเติบโตที่ดี ในขณะที่ถ่านหินนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี 2558 ส่วนน้ำมันนั้นการใช้จะเพิ่มสูงสุดหรือ Peak ในปี 2575 จากนั้นความต้องการใช้ก็จะลดลงไปในทิศทางเดียวกันกับถ่านหิน

ส่วนกลุ่มธุรกิจที่นอกเหนือไปจากพลังงาน หรือ ” Beyond ” นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์​เพื่อชีวิต หรือ Life Science​ ที่ ปตท.ลงทุนผ่านบริษัท อินโนบิก เอเชีย เน้นเรื่องยา การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร Plant-based​ ที่ใช้นวัตกรรมผลิตโปรตีนจากพืช มาทดแทนเนื้อสัตว์

เรื่องธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง การลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์​ ( Artificial Intelligence)​หรือที่เรียกกันว่า เอไอ

ซีอีโอ ปตท. บอกถึงแผนลงทุนตามวิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่ม ปตท. ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2565-2569 ว่าจะมีวงเงิน สูงถึง 9.8 แสนล้านบาท และมีเงินที่เตรียมสำรองเผื่อไว้สำหรับโครงการที่คิดว่ามีความสนใจ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษา​ความเป็นไปได้ ที่เรียกว่า Provision ของทั้งกลุ่มอีกประมาณ 7 แสนล้านบาท

สำหรับประโยคเริ่มต้นของวิสัยทัศน์ แต่เขียนเล่าเป็นส่วนที่ 3 ​ ที่ว่าด้วยเรื่อง Powering​ Life​ นั้น เน้นไปในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนและสังคมในทุกมิติ ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 64 จนถึงปัจจุบัน ใช้เงินไปรวมๆประมาณ 17,800 ล้านบาท

โดย ธีม ลมหายใจเดียวกัน เป็นเรื่องช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์​โควิด-19

ธีม ลมหายใจเพื่อน้อง เป็นเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษา​สำหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษา

ธีมลมหายใจเพื่อเมือง เป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้ เติมป่า เพิ่มออกซิเจนให้กับกรุงเทพ​ฯ

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการช่วยตรึงราคาลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซหุงต้ม เอ็นจีวี น้ำมัน

ถอดรหัสแยกส่วนวิสัยทัศน์ใหม่ กลุ่ม ปตท. ให้เห็นภาพการดำเนินธุรกิจ ทั้ง Future​ Energy​ / Beyond​ และ Powering​ Life​ แล้ว

ระหว่าง​ทริป ถ่ายรูป​เป็นที่ระลึกกับคุณอรรถพล ซีอีโอ ปตท.

ในทริปเดียวกันนี้ ยังมีการบรรยายจาก ดร.บุรณิณ ​ให้เห็นภาพการลงทุนที่เกี่ยวกับ Life Science​ ของบริษัทอินโนบิกและการ​ ดูโรงงาน​Plant-based​ ซึ่ง ในเขียนเล่าข่าว EP ถัดไป จะนำมาเขียนเล่าให้อ่านอีก โปรดติดตามครับ

Advertisment

- Advertisment -.