“อุตตม” สั่งตั้งคณะทำงานจัดการมลพิษ ฝุ่นละอองจากโรงงาน

- Advertisment-

“อุตตม”สั่งตั้งคณะทำงานฯจัดการมลพิษ ฝุ่นละอองจากโรงงาน โดยอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่คุมเข้ม หากพบความผิดให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ผู้สื่อข่าวENC รายงานว่า  จากการที่หลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค มีดัชนีคุณภาพอากาศมีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสาเหตุของฝุ่นละอองดังกล่าว สามารถเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ไอเสียจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า รวมทั้งจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ทางนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตั้งคณะทำงานวางแผนติดตามจัดการมลพิษ ฝุ่นละอองจากโรงงาน โดยมี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจติดตาม การรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาจัดการมลพิษฝุ่นละอองจากโรงงาน

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจกำกับดูแลโรงงานที่มีความเสี่ยงปล่อยฝุ่นละอองทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น โรงงานที่มีหม้อไอน้ำโดยใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็นเชื้อเพลิง  และโรงงานที่กระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดฝุ่นในปริมาณมาก เช่น โรงโม่หิน โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติก โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้าง เป็นต้น และหากตรวจพบ การดำเนินกิจการมีการปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไป

- Advertisment -

รวมทั้งได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศทำงานควบคู่กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ในการตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานผลมลพิษทางอากาศ ของโรงงานที่มีการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงสูงทางด้านมลพิษทางอากาศ ในทุกๆวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

Advertisment

- Advertisment -.