อบก. รับรอง Dow ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจาก 5 โครงการจัดการพลาสติกใช้แล้ว

- Advertisment-

โครงการจัดการพลาสติกใช้แล้วของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) 5 โครงการ ได้รับการรับรองเป็นโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Low Emission Support Scheme (LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่า 147 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสู่เป้าหมายความยั่งยืนของ Dow ที่จะลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และเก็บขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิลหรือใช้ใหม่ 1 ล้านตันทั่วโลกภายในปี 2573

โครงการจัดการพลาสติกใช้แล้วที่ได้รับการรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ ได้แก่ 1. โครงการจัดการขยะรีไซเคิล ภายในกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย (สำนักงานกรุงเทพฯ และระยอง) 2. โครงการต้นแบบชุมชนจัดการขยะครบวงจร (ชุมชนเกาะกลาง กรุงเทพฯ) 3. โครงการลดโลกเลอะ ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง 4. โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งสากล อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และ 5. โครงการดาวท้าหยุดทิ้งพลาสติก รวมเก็บพลาสติกใช้แล้วกลับไปรีไซเคิลได้กว่า 6.2 ตัน ซึ่งนอกเหนือจากพลาสติกแล้ว ยังมีการคัดแยกและจัดการวัสดุรีไซเคิลอื่นๆร่วมด้วย เช่น กระดาษ อลูมิเนียม เหล็ก แก้ว เป็นต้น

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow เป็นบริษัทวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ระดับโลกที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนมากว่า 30 ปี โดยเฉพาะการลดโลกร้อน และการจัดการพลาสติกใช้แล้วไม่ให้ถูกทิ้งเป็นขยะที่ไร้ค่า Dow ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการทั้ง 5 ได้รับการรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกจาก อบก. ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าโครงการของเรามีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง ผมต้องขอขอบคุณผู้ริเริ่มโครงการตลอดจนพันธมิตรทุกองค์กรที่ร่วมกันดำเนินงานจนประสบความสำเร็จและหวังว่าเราจะได้ขยายผลโครงการเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”

- Advertisment -

นอกจากทั้ง 5 โครงการนี้แล้ว โรงงานและนวัตกรรมหลายอย่างของ Dow ยังได้รับการยกย่องด้านการลดโลกร้อน และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในปี 2564 Dow ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน เช่น Carbon Footprint Label Certificate จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รางวัลการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ Ambassador’s Award: Thailand – US partnership in Technological Advancement for a Low-Carbon Future จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) รางวัลโรงงานสีเขียวและอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน จากกระทรวงอุตสาหกรรม

Advertisment

- Advertisment -.