อนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติมให้​ ​แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม)

- Advertisment-

คณะกรรมการปิโตรเลียม อนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม AA แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 (บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี) ที่มีบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด เป็นผู้รับสัมปทานซึ่งมีแผนจะผลิตน้ำมันดิบรวมทั้งสิ้นประมาณ 119,000 บาร์เรล ภายในเวลาประมาณ 7 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2570)

นาย​ ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการปิโตรเลียม ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้มีการอนุมัติกำหนดพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม AA ขนาดพื้นที่ 1.86 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 (บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี) เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 พื้นที่ จากเดิมที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วจำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ผลิตปิโตรเลียม L53A, L53D, L53G, L53B, DD และ South AA โดยรวมทั้งสิ้นเป็น 7 พื้นที่ผลิตฯ ซึ่งมีบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด เป็นผู้รับสัมปทาน

โดยทั้ง 6 พื้นที่ผลิตฯ ดังกล่าวข้างต้น มีอัตราการผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ยประมาณ 3,000 บาร์เรลต่อวัน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564) สำหรับพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม AA ที่เพิ่งได้รับการอนุมัตินี้ บริษัทผู้รับสัมปทานมีแผนจะผลิตน้ำมันดิบรวมทั้งสิ้นประมาณ 119,000 บาร์เรล ภายในเวลาประมาณ 7 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2570)

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.