อธิบดี พพ. คนใหม่ เปิด 5 เรื่องเร่งด่วนบริหารงานวันแรก

- Advertisment-

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) คนใหม่ เข้าบริหารงานวันแรก เปิด 5 เรื่องเร่งด่วนที่จะดำเนินการ ทั้งจัดสรรงบประมาณปี 2567-2568 , เร่งรัดแผน AEDP และ EEP , ตั้งงบประมาณซ่อมแซมอุปกรณ์ในโครงการที่ พพ. ไปดำเนินการให้ชุมชน เช่น โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และกังหันลมผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล ก่อนส่งมอบใช้ชุมชนดูแลต่อ, เร่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น และเพิ่มการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเข้มข้น  

วันที่ 8 ม.ค. 2567 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เข้าทำงานในตำแหน่งอธิบดี พพ. เป็นวันแรก โดยเข้าสักการะศาลพ่อปู่สิงห์สุรชัยยะเทวะ  พร้อมวางพวงมาลัยทำความเคารพภาพถ่ายของ ม.ร.ว.ปุ้ม มาลากุล อดีตเจ้าของบ้านพิบูลธรรม ก่อนที่จะเข้าห้องทำงาน โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการ พพ. ให้การต้อนรับ

- Advertisment -

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า สำหรับงานเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในเบื้องต้น ได้แก่ 1.ติดตามความคืบหน้าแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ที่จะบรรจุไว้ใน “แผนพลังงานชาติ” ที่กระทรวงพลังงานกำลังจัดทำอยู่ในขณะนี้ 2.การพิจารณางบประมาณของ พพ. ในปี 2567-2568 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้เกิดความเหมาะสม

3.พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ในโครงการที่ พพ. เคยสนับสนุนไว้ เช่น โครงการเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ , โครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า เป็นต้น โดยจะตรวจสอบว่ามีโครงการใดบ้างที่มีปัญหาใช้งานอุปกรณ์ไม่ได้ ก็จะจัดสรรงบประมาณไปซ่อมแซม จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานในชุมชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป เช่น โครงการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีปัญหาอุปกรณ์เสียหาย ทาง พพ. ได้จัดส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบแล้ว และจะเรียกทีมงานกลับมารายงานผล เพื่อติดตามความคืบหน้าและดำเนินการแก้ไขต่อไป

4.ดำเนินการตามภาระกิจของ พพ. คือส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล โดย พพ.จะพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่ พพ.จะเข้าไปสนับสนุนได้บ้าง และ 5.มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2608  ตามนโยบายรัฐบาล  

“หัวใจสำคัญของการทำงาน คือผมจะนำประสบการณ์ที่เคยทำงานด้านการวางแผนงานมาก่อน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเดินตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่เน้นเรื่อง มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน” นายวัฒนพงษ์  กล่าว  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า ตำแหน่งผู้บริหารกระทรวงพลังงานหลายตำแหน่งได้เริ่มปรับเปลี่ยนตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2567 โดยทางเว็บไซต์แต่ละกรมได้ขึ้นข้อความแสดงความยินดีกับอธิบดีคนใหม่ในแต่กรมกันแล้ว สำหรับตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยนใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2566  ได้แก่

1.นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายวรากร พรหโมบล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ(ชธ.)

4. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)

5. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)

6. นายวีรพัฒน์  เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

Advertisment

- Advertisment -.