อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสวัสดิการกรม ประจำปี 2567

- Advertisment-

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้บุตรของสมาชิกสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานประจำปี 2567 ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

วันนี้ (24 มิ.ย. 67) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้บุตรของสมาชิกสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน ประจำปี 2567 ที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และมีคุณสมบัติต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระเบียบสวัสดิการกำหนด จำนวน 29 ราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสวัสดิการ ธพ. เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณชั้น 19 กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กรุงเทพฯ

Advertisment