หัวเหว่ยเตรียมทดสอบระบบ5G หนุนยานยนต์ไร้คนขับในพื้นที่ EECi

- Advertisment-

หัวเหว่ย เตรียมทดสอบ ระบบเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือEECi@Wangchan Valley หลังมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้ง PTT-Huawei Innovation Campus หรือแคมปัสความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างปตท. และหัวเหว่ย ในพื้นที่ EECi ไปเมื่อปลายพ.ค. 2562ที่ผ่านมานี้  โดยระบบเทคโนโลยี 5G จะช่วยผลักดันให้เกิดการลงทุน เกี่ยวกับ12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น S-Curve ในEECi ได้เร็วขึ้น

นางหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในความร่วมมือระหว่าง ปตท.และบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด หลังจากที่ได้มีการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้ง PTT-Huawei Innovation Campus หรือแคมปัสความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างปตท. และหัวเหว่ย ในเขต EECi ไปเมื่อวันที่ 22พ.ค.2562ที่ผ่านมาว่า  ทางหัวเหว่ย จะนำเทคโนโลยี5G ที่ก้าวล้ำหน้ากว่า 4 G ที่บริษัทมีการวิจัยและพัฒนา มาทำการทดสอบเฉพาะในพื้นที่EECi ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการทำงานด้านต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องทำงานโดยอิสระ หรือผ่านการควบคุมทางไกล (Autonomous) เช่นยานยนต์ไร้คนขับ  หรือการบินโดรน และอุตสาหกรรมS-Curve อื่นๆที่เป็นเป้าหมายที่จะดึงการลงทุนเข้ามาในEECi ให้เกิดได้เร็วขึ้น

สำหรับการลงนามระหว่าง ปตท. และหัวเหว่ย เมื่อเดือน พ.ค.2562ที่ผ่านมา มีนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายเดวิด ซุน  รองประธาน กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม  โดยเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสององค์กรในด้านนวัตกรรมต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ระบบการติดต่อสื่อสาร สมาร์ทแคมปัส เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โซลูชัน Video Analytics พลังงานแสงอาทิตย์ และอื่นๆ

- Advertisment -
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างปตท. กับหัวเหว่ย เมื่อพ.ค.2562ที่ผ่านมา

Advertisment

- Advertisment -.