ส่องมาตรการไร้โควิด-19 ที่ปั๊มน้ำมันเอสโซ่

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือ โควิด-19 นี้ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ มีมาตรการที่นำมาปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ว่าจะปลอดภัยไร้โควิด-19 อย่างแน่นอน  ได้แก่

  • ไม่มีการเป่านกหวีดรับรถที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
  • พนักงานบริการใส่หน้ากาก และเว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการเสมอ
  • ทำความสะอาดมือหลังรับบัตรและเงิน อย่างสม่ำเสมอ
  • เพิ่มความถี่ในการดูแลรักษาความสะอาดจุดต่างๆที่มีการสัมผัส เช่น ห้องน้ำ จุดเติมลมยาง จุดคิดเงิน และจุดของสมนาคุณ
  • ขยายระยะเวลาวันหมดอายุคะแนนเอสโซ่ สไมล์สสะสม 1 ปี

นอกจากนั้น เอสโซ่ ยังได้แนะนำวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิด-19 และ การรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อด้วย

 

- Advertisment -

 

 

 

 

Advertisment

- Advertisment -.