พิธีมอบจัดขึ้นที่สำนักงานสภากาชาดไทย (ผู้บริหาร จากซ้ายไปขวา) คุณจิราพรรณ เปาวรัตน์ ผู้จัดการการพัฒนาตลาด บริษัท เอสโซ่ฯ คุณเกรียงไกร พรพันธ์เดชวิทยา อุปนายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ฝ่ายกิจกรรมสังคม คุณยอดพงศ์ สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ และ คุณวีระ ธีรวรุตม์พันธุ์ ผู้จัดการโปรแกรมบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกเอสโซ่สไมล์ส บริษัท เอสโซ่ฯ
- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สโมสรพนักงานเอสโซ่ จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดยได้รับเงินบริจาคจากพนักงานปัจจุบันและพนักงานเกษียณเป็นจำนวนเงิน 729,689  บาท นอกจากนี้ สมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์สได้ร่วมบริจาคผ่านการแลกคะแนนสะสมในกิจกรรมนี้ ซึ่งรวบรวมระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2564 อีกเป็นจำนวน 291,310 บาท รวมเป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,020,999  บาท

ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมมีความประทับใจในพลังความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเพื่อการช่วยเหลือสังคมเสมอมา รวมถึงในครั้งนี้ และยิ่งไปกว่านั้น ยังยินดีที่ลูกค้าของเราที่เป็นสมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์สได้ร่วมแลกคะแนนสะสมเพื่อการบริจาคในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันในสังคม เพื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน  ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้”

พร้อมกันนี้ นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ คุณยอดพงศ์ สุตธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ มีการจัดกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในช่วงโควิด-19 นี้ด้วย เช่น ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เราได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ มอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย และในครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นความจำเป็นของการใช้เครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow ของสภากาชาดไทยสำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เราจึงขอเป็นพลังให้ความช่วยเหลือ โดยจัดกิจกรรมระดมทุนร่วมกับพนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยรวมไปถึงพนักงานเกษียณด้วย ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ซึ่งเราได้รับเงินบริจาคสมทบทุนอย่างดียิ่งเกินกว่าที่คาด”

- Advertisment -

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ในนามของสภากาชาดไทย ผมขออนุโมทนาบุญและขอบคุณสโมสรพนักงานเอสโซ่ รวมถึงสมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์สและพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันระดมทุนเพื่อไปดำเนินการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรักษาต่อลมหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยเราจะนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทยทั่วประเทศ ซึ่งยังขาดแคลนเครื่องนี้อยู่เป็นจำนวนมาก”

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 126 ปีในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย  

คุณจิราพรรณ เปาวรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการการพัฒนาตลาด และคุณวีระ ธีรวรุตม์พันธุ์ (ที่ 1 จากซ้าย)  ผู้จัดการโปรแกรมบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกเอสโซ่สไมล์ส บริษัท เอสโซ่ฯ เป็นตัวแทนลูกค้าบัตรสมาชิกเอสโซ่สไมล์ ในการมอบเงินที่ได้ร่วมบริจาคผ่านการแลกคะแนนสะสมในกิจกรรมนี้ซึ่งรวบรวมระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2564

Advertisment

- Advertisment -.