สโมสรพนักงานเอสโซ่และพันธมิตรช่วยชุมชนคลองเตยช่วงโควิด-19 มอบของใช้เด็กอ่อนและผู้ป่วยติดเตียง รวม 299,300 บาท

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรพนักงานเอสโซ่ ร่วมกับ เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาเจไทย จำกัด มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์ 120 ลิตร และน้ำดื่มยี่ห้อวีด้าจำนวน 200 แพ็ค  มูลค่ารวมทั้งสิ้น 299,300 บาท แก่มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย

ในโอกาสนี้  ดร. ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสิริวรรณ พร้อมมูล (ที่2 จากซ้าย) นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย ผ่านทางนายแพทย์ ขจิต ชูปัญญา (ที่3 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โดยมีคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย  คุณจิระ รัตนะรัต (ที่ 5 จากขวา)  ประธานกรรมการบริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์  คุณเจษฎา ชั้นเชิงกิจ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บมจ. เอสโซ่ฯ คุณปิยธิดา นิยม (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการเขตคลองเตย คุณณัฐกฤตา เจริญยศ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายโมเดิร์นเทรด บริษัท อาเจไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มยี่ห้อวีด้า  และ คุณวันชัย วิจักรชน (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง บมจ. เอสโซ่ฯ  พิธีมอบจัดขึ้นที่มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ คลองเตย

“ทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ รวมถึงบริษัทเอสโซ่ฯ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยและพันธมิตร หวังว่าการบริจาคในครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตยในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในด้านอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยขอมอบผ่านทางมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อนำไปส่งต่อให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 และ 41 เป็นถุงยังชีพทั้งหมด 200 ถุง นอกจากนี้ ขอมอบเงินบริจาค 59,900 บาทให้ทางมูลนิธิฯเพื่อใช้ในการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป”  ดร.ทวีศักดิ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ กล่าว

- Advertisment -

นพ. ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า  “ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มีจิตใจดีมาร่วมกันทำบุญทำกุศลในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯจะนำความช่วยเหลือดังกล่าวไปมอบให้เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ป่วยติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”  

ทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ได้จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหาเงินบริจาคช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยได้จัดระดมทุนร่วมกับพนักงานและการจำหน่ายอาหาร ระหว่าง 26 มกราคม ถึง 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสเปรย์แอลกอฮอล์ 120 ลิตร และ บริษัท อาเจไทย จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่มยี่ห้อวีด้าแก่ชุมชนคลองเตย 200 แพ็ค  การระดมทุนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากพนักงานของเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจด้วย

Advertisment

- Advertisment -.